Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - Lucky Team

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 489
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 16.07. 2022 07:51:30

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Milena Kopencová žena 09.06.1984
Šárka Horáčková žena 24.10.1983
Jan Kotyza muž 24.09.1974
Pavel Nos muž 21.04.1976
Radek Hanák muž 13.03.1984
Michal Tyl muž 30.07.1994