Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - Kopýtka

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 496
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 20.07. 2022 19:00:43

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Kateřina Kopencová žena 15.11.1985
Martin Anft muž 06.07.1977
Martin Kopenec muž 24.06.1981
Antonín Kůs muž 16.09.1979
Jan Kůs muž 07.01.2007
Karel Klášterka muž 08.05.1973