Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - Oříšek

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 501
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 16.07. 2022 07:50:23

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Marek Dvořák muž 02.04.1993
Ivana Dvořáková žena 16.05.1965
Adam Rydlo muž 09.06.1992
Klára Bártlová žena 07.10.1986
Karel Havlíček muž 04.07.1992
Petr Soukup muž 02.09.1986