Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - C2H5OH

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 506
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 30.07. 2022 11:23:28

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Jan Louda muž 10.07.1983
Jana Havelková žena 14.08.1987
Ivo Valášek muž 28.09.1966
Zbyněk Trnka muž 09.03.1981
Jiří Boček muž 30.06.1998
Jiří Plachý muž 20.06.1968