Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - Třicetplus

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 512
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 23.06. 2022 12:49:52

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Matouš Pavlík muž 16.12.1988
Michal Tajč muž 09.05.1977
Zuzana Majíčková žena 22.08.1984
Lucie Šuhajdová žena 15.07.1987
Eva Podroužková žena 14.06.1988
Eva Podroužková žena 11.09.1967