Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - Čiperky

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 520
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 30.07. 2022 11:21:21

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Matěj Salavec muž 05.11.1997
Lenka Máčiková žena 08.11.2000
Tereza Pavlová žena 12.01.2001
Andrea Šandová žena 20.11.1995
Aleš Šic muž 14.07.1975
Martin Německý muž 17.01.2001