Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - Drahokocúrci

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 543
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 23.06. 2022 12:51:07

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
František Kocián muž 01.04.1995
Jan Drahota muž 05.06.1988
Richard Štofčík muž 18.07.1963
Václav Čokrt muž 08.07.1989
Lucie Mukařovská žena 09.02.1997
David Machorek muž 24.11.1994