Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - Pussymisti

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 547
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 01.08. 2022 17:39:52

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Jakub Melichar muž 14.03.1990
Matěj Lehovec muž 16.03.1989
Jan Tauber muž 21.09.1991
Vít Kunický muž 01.08.1991
Michael Lehovec muž 27.08.1962
Jitka Kavalírová žena 02.04.1995