Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - Vožusti od Pryglu

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 561
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 24.07. 2022 17:01:15

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Jan Keprt muž 08.10.1992
Petr Krejčí muž 23.08.1990
Martina Krejčí žena 09.03.1989
Lubomír Juránek muž 28.06.1975
Tomáš Juránek muž 23.08.2006
Vojtěch Juránek muž 20.07.2004