Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - Splaváci

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 562
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 30.07. 2022 11:00:16

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Jan Rajman muž 16.12.1982
Jan Vyskočil ml. muž 20.12.1981
Jan Vyskočil st. muž 05.02.1955
Ondřej Pöschl muž 19.03.1982
Hana Makaloušová žena 27.02.1988
Lenka Havelková žena 10.12.1981