Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - VERTONE

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 565
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 30.07. 2022 22:45:45

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Jakub Rydval muž 05.06.1994
František Rydval muž 23.02.1969
David Zeman muž 13.11.1983
Mišo Šranc muž 13.07.1983
Milan Malý muž 23.03.1997
Anna Rydvalova žena 03.08.2002