Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - WILI-ŽGANG

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 569
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 24.07. 2022 17:07:35

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Marcel Šmol muž 07.05.1973
Jana Zelenková žena 04.11.1977
René Šnajberk st. muž 04.09.1964
Petr Bíza muž 30.04.1954
René Šnajberk ml. muž 25.07.1993
Karel Smutný muž 09.08.1973