Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - Slánky

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 584
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 02.08. 2022 21:37:11

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Richard Kučera muž 12.12.1989
Jiří Kára muž 27.09.1984
Martin Bezemek muž 16.03.1995
Kateřina Podroužková žena 12.08.1986
Vojtěch Krejčí muž 13.10.1989
Jaromír Vavřina muž 15.09.1963