Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - NUDLIJE

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 585
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 04.08. 2022 21:59:33

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Zdeněk Chmelík muž 20.12.1975
Nikola Filingerová žena 30.10.1990
Martin Havelka muž 24.08.1980
Martin Rucker muž 04.06.1973
Petr Šámal muž 16.07.1973
Petr Mateja muž 20.10.1993