Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - Zambit

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 594
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 09.08. 2023 19:09:02

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Zdeněk Tahal muž 05.07.1971
Veronika Svobodová žena 26.04.1999
Jakub Bělohradský muž 18.12.1991
Pavel Stejskal muž 19.04.1998
Markéta Hvězdová žena 26.06.1992
Zdeněk Mach muž 15.09.1983