Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - Uvidíme...

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 647
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 09.08. 2023 19:22:32

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Michaela Pommerová žena 22.07.1974
Petra Pýchová žena 02.11.1980
Jakub Pýcha muž 22.06.1978
Michal Budina muž 14.05.1974
Roman Pommer muž 18.11.1960
Jana Jahodová muž 18.02.1985