Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - HMMMMM :)

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 649
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 07.08. 2023 21:07:01

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Jakub Myška muž 20.01.1990
Barbora Myšková žena 03.01.1990
Hana Matoušková žena 16.01.1995
Jakub Vavřička muž 11.03.1993
Rozálie Marvanová žena 25.09.2012
Jakub Urbanec muž 26.03.1993