Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - To nevadí

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 650
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 30.06. 2023 18:14:18

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Klára Drahotová žena 08.11.1989
Lucie Sedláková žena 12.08.1988
Ivana Sedláková žena 31.08.1964
Sylvie Řeháčková žena 14.05.1988
Marie Broukalová žena 07.09.1990
Tereza Dvořáková žena 17.03.1997