Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - Žižkovský tygři

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 673
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 09.08. 2023 19:24:06

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Michal Francke muž 14.01.1986
Tomáš Kálal muž 17.03.1985
Tereza Kálalová žena 29.06.1986
Ivo Hasala muž 16.03.1959
David Forman muž 23.03.1993
Oto Svider muž 21.04.1994