Přihlášky jsou uzamčené, pro změnu použijte prosím email.

Přihláška - LBPD - Líní být příliš dobří

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 675
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 09.08. 2023 19:21:51

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Miloslav Moudrý muž 18.10.1987
Veronika Moudrá žena 27.01.1990
Antonín Moravec muž 05.12.1986
Tomáš Moravec muž 22.10.1989
Andrej Černý muž 17.03.1988
Kristián Černý muž 04.09.2008