Přihláška - Dlouháni & Beskydy

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 686
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 20.04. 2024 09:58:30

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Zuzana Dlouhá žena 11.07.1984
Vladimír Dlouhý muž 09.06.1960
Michal Hajn muž 21.03.1972
Lucie Kastnerová žena 06.02.1987
Jan Bureš muž 14.12.1982
Jakub Kokeš muž 22.12.1980