Přihláška - PEREM JELEJ

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 687
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno:

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Jiří Bubák muž 16.12.1982
Jaroslav Komůrka muž 27.04.1983
Radovan Moudrý muž 07.07.1964
Ondřej Černický muž 06.12.1990
Libuše Machalíková žena 14.01.1989
Martin John muž 18.12.1973