Přihláška - BULFOVÉ

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 698
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 11.06. 2024 19:26:23

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Karel Landkammer muž 23.09.1961
Tomáš Fejfárek muž 19.03.1983
Ondřej Landkammer muž 21.12.1987
Tereza Fejfárková žena 28.11.1989
Pavla Šimrová žena 21.01.1988
Jan Šimr muž 30.03.1982