Přihláška - Účka

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 704
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 11.06. 2024 19:25:56

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Kateřina Peterková žena 01.05.1996
Michal Černý muž 07.06.1996
Kryštof Dytrtr muž 18.11.1994
David Novotný muž 10.01.1991
Tomáš Vodička muž 16.08.1968
Jakub Matouš muž 11.09.1993