Přihláška - TřicetPlus

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 710
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 25.04. 2024 20:10:53

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Zuzana Majíčková žena 22.08.1984
Eva Podroužková žena 14.06.1988
Eva Podroužková žena 11.09.1967
Lucie Šuhajdová žena 15.07.1987
Michal Tajč muž 09.05.1977
Ondřej Musil muž 05.08.1980