Přihláška - NO & CO

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 715
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno:

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Jaroslav Koza muž 16.04.1979
Jana Sasková žena 24.01.1980
Milan Hýn muž 13.04.1986
Ivana Hýnová žena 26.09.1987
Tereza Rožánková žena 04.02.1978
Jiří Kroupa žena 11.09.1969