Přihláška - CV Team

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 720
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 21.05. 2024 20:41:44

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Zdeněk Šlapák muž 07.10.1971
Jakub Pilek muž 28.03.1989
Vladimír Hajný muž 17.08.1989
Zdeněk Řehoř muž 06.06.1978
Pepa Hynek muž 20.04.1988
Jana Hynková žena 05.04.1990