Přihláška - (ne)ZAPOMEŇ

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 721
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno:

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Veronika Halbichová žena 31.05.2001
Ondřej Šedý muž 02.07.1996
Dominik Dědek muž 15.04.1998
Lukáš Novák muž 20.04.1996
Jan Mokroš muž 10.02.1996
Luděk Mokroš muž 20.02.1972