Přihláška - Budeprdel.com

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 725
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno:

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
František Orel muž 29.07.1976
Lenka Křemenová žena 05.02.1979
Kateřina Křemenová žena 04.03.2009
David Lhoták muž 28.08.2004
Milan Havel muž 17.02.1969
Radek Pěknic muž 10.01.1985