Přihláška - TUZEMACI

Číslo přihlášky a variabilní symbol: 726
Startovné zaplaceno
Fotky schválené
Splňující požadavky složení týmu
Schváleno: 20.06. 2024 08:43:30

Soupiska

Jméno Příjmení Pohlaví Datum narození Fotka
Josef Kalina muž 12.04.1978
Gabriela Kalinová žena 04.04.1980
Karel Kováč muž 04.09.1968
Ivan Homoliak muž 22.07.1971
Radek Miletín muž 07.03.1970
Jaroslav Slivanský muž 13.08.1982